Západní cedr červený

 

Západní Červený cedr, botanický název Thuja Plicata, je jedno z nejkvalitnějších dřev na světě, které je uznávané pro svůj vzhled, houževnatost, nízkou hmotnost, izolační schopnosti a rozměrovou stabilitu. Vašemu domovu poskytne charakter a úroveň, kterému se jiné obložení nemůže vyrovnat. Je-li správně namontováno a upraveno, bude vám při minimální údržbě sloužit po mnoho let.
Tak jak je to tedy se západním červeným cedrem? Je to zkrátka úžasná dřevina a její krása přichází v mnoha barevných odstínech ve kterých se západní červený cedr vyskytuje. Červený západní cedr, jedna z nejodolnějších severoamerických dřevin, je schopna přetrvat po celá desetiletí dokonce po staletí. Červený cedr je opravdu nádherný a to jak vzhledem, tak vůní.

Žádný jiný materiál se nemůže vyrovnat jeho nádherné přírodní jemné vůni a to je další jedinečný znak této dřeviny.
Jak bylo již zmíněno, je to jedna z nejodolnějších severoamerických dřevin. Přírodní odolnost je již po mnoho generací využívána pro interiérové a zejména pak pro venkovní použití. Cedrová vlákna obsahují přírodní látky, které se nazývají Thujapliciny, které slouží jako přírodní ochranné a konzervační látky a činí tak červený západní cedr extrémně trvanlivou dřevinou. Právě také tyto látky vytváří velmi příjemnou cedrovou vůni. Správně upravený cedr tak vydrží po desetiletí i v krutých povětrnostních podmínkách. I když je cedrové jádro relativně husté vykazuje červený západní cedr o mnoho menší rozpínavost, kroutivost, korýtkování, točitost, než jakákoliv jiná měkká dřevina. To ve výsledku zajistí vynikající vzhled, který vnese značku kvality a jedinečnosti pro každý dům.

 

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI
Důležitou vlastností dřeva, pokud jde o zvukovou izolaci, je schopnost pohlcovat vibrace. Dřevo má buněčnou strukturu tvořenou droboučkými navzájem provázanými póry, které prostřednictvím tření a viskoelastického odporu převádějí hluk na tepelnou energii. V důsledku velkého vnitřního tření vznikajícího v buněčné pórovité struktuře má dřevo mnohem větší schopnost tlumit zvuk než většina stavebních materiálů. Podlahové, stropní a stěnové konstrukce mohou při správném využití poskytnout ekonomicky efektivní zvukové izolace. Červený západní cedr je z tohoto hlediska zvláště vhodný a je možné jej využít pro snižování hluku nebo pro odhlučnění určitých prostor.

 

RYCHLOST ŠÍŘENÍ PLAMENE
Rychlost šíření plamene, popisuje charakteristiky hořlavosti povrchů, vyskytujících se v interiérech. Tyto charakteristiky slouží k omezování použití některých materiálů pro interiérové povrchy s cílem snížit pravděpodobnost rychlého šíření požáru. Materiály se testují v testovací peci, kde se spalují a relativně se tak porovnává hořlavost. Čím menší je rychlost šíření plamene, tím větší odpor vůči šíření požáru materiál vykazuje.
Stavební předpisy platné v Severní Americe obecně definují jako vnitřní povrchy jakékoli materiály, které tvoří součást interiéru. To znamená, že sem patří vnitřní stěny a povrchy stropů, dále podlahy, okna, dveře a ostatní výrobky ze dřeva. Předpisy ve Spojených státech obvykle povolují jako maximální rychlost šíření plamene pro vnitřní zdi a povrchové úpravy stropů ve většině budov hodnotu 200. Rychlost šíření plamene pro červený západní cedr je 69 (rychlost podle třídy II).
Klasifikace vyvíjeného kouře je stanovena na základě množství kouře, který vzniká při hoření materiálu. Tato klasifikace se používá společně s rychlostí šíření plamene pro omezení použití interiérových povrchových materiálů, u kterých je z hlediska požární bezpečnosti nejdůležitější možný vznik kouře nebo kontrola uvolňování kouře. Předpisy ve Spojených státech stanovují maximální klasifikaci vzniku kouře u vnitřních stěn pro většinu budov hodnotou 450. Klasifikace vzniku kouře u červeného západního cedru je 98.
Rychlost šíření plamene a klasifikace vzniku kouře u červeného západního cedru vychází dobře v porovnání s hodnotami pro řadu dalších vzorků, jak z měkkého, tak z tvrdého dřeva. Vzhledem ke svým dobrým vlastnostem se může červený západní cedr využívat pro vnitřní povrchové úpravy i v některých stavebních konstrukcích, kde by ostatní druhy dřeva nebyly povoleny.
 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Přestože červený západní cedr patří ke dřevinám, které jsou ze své podstaty velmi trvanlivé, nedoporučuje se jeho použití bez ošetření a ochranného nátěru, který podstatně zvýší jeho životnost. Vzhledem k tomu, že červený západní cedr neobsahuje pryskyřici a vzhledem k tomu, že je vysoce rozměrově stálý, je ve srovnání s jinými měkkými dřevy zvláště vhodný pro aplikaci nátěrů, barev, olejů a jiných povrchových úprav.
Pokud vystavíte neošetřený cedr povětrnostním podmínkám a dešti, nebo dalším vlivům, sníží se jeho přirozená schopnost přijímat povrchové úpravy. Je-li cedr vystaven těmto vlivům déle než 2 týdny, může se jeho povrch stát pro aplikaci povrchové úpravy zcela nevhodný a bude vyžadovat vyschnutí a přebroušení povrchu pro nanesení ochranné vrstvy povrchové úpravy.

ZPRACOVATELNOST
Vzhledem k jeho rovnému jádru a stejnoměrné textuře patří červený západní cedr mezi nejsnadněji a nejúspěšněji zpracovatelné dřeviny. Při jakémkoli ručním i strojním opracování vzniká hladký povrch, je do něj možné zatloukat spojovací prvky bez nebezpečí, že dojde k rozštípnutí, dá se snadno řezat a sbíjet. Pro práci s červeným západním cedrem doporučujeme ostré nástroje.

TŘÍDĚNÍ A STUPNĚ KVALITY
Existuje jen několik všestrannějších stavebních materiálů než červený západní cedr, který je ideální jak pro použití v interiérech, tak pro vnější stavební konstrukce. Dodává se ve variantách povrchů v provední Clear s velmi malým počtem suků. Provedení palubek v třídění Clear povoluje 2 suky o velikosti 4 cm na 1 palubce, nebo jejich ekvivalent. Další variantou provedení Elite je sukaté provedení s neomezeným počtem suků. Červený západní cedr se používá pro výrobu celé škály speciálních výrobků, jako jsou fasádní obklady, vnitřní obklady, konstrukce podlah a podlahy na vnějších konstrukcích, vystavených působení povětrnosti.
 

 

 

Kontakt

První dřevostavby s.r.o. IČ: 24203408 00420604511283

petrho69@seznam.cz